Get Adobe Flash player
You are here: Zhineng Qigong  > Levels en Oefeningen

Inleiding

Zhineng Qigong is een systeem van  oefeningen, theorie en filosofie ter genezing en ter ontwikkeling van het menselijke potentieel. Mensen vanuit de met meest verschillende achtergronden van fitheid, gezondheid en doelstellingen kunnen Zhineng Qigong samen beoefenen. Ervaar dat de liefde en steun van een groep je sneller brengt in richting jou wensen.

Zhineng Qigong is opgebouwd uit logisch op elkaar afgestemde oefeningen onderdeelt in level. De basis hiervoor is wetenschappelijk onderzoek en duizenden jaren ervaring. De level leiden de beoefenaar van het basisniveau naar het hoogste niveau.

 

Level 1

http://zhinengamsterdam-nl.dnn-services.nl/Portals/0/photos/DSC00183_800x449.JPGVersterkt lichaam en geest door de uitwisseling van extern en intern Qi. Lichaamseigen Qi word krachtiger. Jij ervaart meer harmonie in je leven. Groepen, die met elkaar Zhineng Qigong beoefenen ervaren een betere samenwerking en welwillendheid naar elkaar toe. Door de uitwisseling met extern Qi en de verbinding met het Qiveld kunnen er snel resultaten behaald worden. De basisoefening van level 1 is de "Lift Qi Up and Pour Qi Down" methode. (Peng Qi Guang Ding Fa)

 

Level 2

Hier werken het lichaam en de geest versmolten als één geheel samen. De methode heet "Body and Mind". (Xing Shen Zhuang). Het Qi dringt dieper in de weefsels. Alle gewrichten worden geopend en de spieren en banden worden soepel. De staat van gezondheid bereikt een niveau boven het gemiddelde. De intuïtie en het natuurlijke weten worden krachtiger. Mensen ervaren hun lichaamsreacties bewust. Waar nodig leggen we oude belemmerende patronen af en gaan over in een staat van creatieve ontwikkeling. We ontvangen nieuwe informatie die alle levensfuncties steunt. Dit veranderd niet alleen ons zelf maar ook onze sociaal maatschappelijke leefomgeving. Binnen het lichaam worden de organen weer met Qi gevoed zo dat er een geleidelijke overgang plaatsvindt naar level 3.

 

Level 3

De 5 - Organen - Methode (Wu Yuan Zhuang) versterkt het orgaan Qi en balanceerd de orgaanfuncties. Hierdoor komen de daarmee verbondenen mentalen activiteiten en emoties in harmonie.

 

Level 4-6

zijn middelkanaal methoden. Het kanaal tussen Bai Hui (hoogste punt van het hoofd) en Hui Yin (het perineum) wordt geactiveerd en versterkt. Sinds voor de beoefening van deze level een sterke en bewuste geest vereist is, zijn deze nog niet in een groter publik onderwezen.