Get Adobe Flash player
You are here: Zhineng Qigong  > Healing Session

De Zelfgenezende krachten activeren

Achtergrondinformatie

Dr. Pang Ming de grondlegger van Zhineng Qigong heeft zijn vorm gebaseerd op de Hun Yuan Qi theorie en de Yi Yuan Ti theorie. Wat zeggen deze theorieën?
Hun Yuan Qi is het woord voor het puurste Qi in het universum. Het is Qi, de energie, die in pure potentie, als mogelijkheid aanwezig is. Dit Qi draagt geen informatie over een vorm of eigenschap in zich. En toch is het actief, het beweegt.

Het is een beetje zo als geld in je geldbeurs. Dit geld kan bewegen, van een rekening naar de andere, van jou beurs in de kassa van een bedrijf of van iemand anders naar jou toe. Maar het is op zich zelf onbestemd. Pas als we het gebruiken manifesteert het zich in iets materieels waarvan we kunnen genieten of we verkrijgen er een dienst voor. Dit is alleen een voorbeeld. En zo kunnen we nog veel voorbeelden vinden voor energie die nog niet vastgelegd is. Deze energie is dus inzetbaar daar waar nodig.

De Yi Yuan Ti Theorie
De Yi Yuan Ti theorie beschrijft de werking van het bewustzijn. Volgens deze theorie heeft de mens middels zijn bewustzijn de mogelijkheid, met alle Qi in het universum in contact te treden en ermee te werken. Zo ook met Hun Yuan Qi. Sinds Hun Yuan Qi een potente informatieloze energie is, wordt die ook beschreven als effen, glad. Ons bewustzijn kan in de stilte hiermee contact maken. Deze stilte kunnen we ook zien als hersengolven die zo min mogelijk actief zijn. De hersengolven bewegen in de diepe meditatie vooral in tetha golven. Dit is een staat van heel diepe ontspanning en tegelijk concentratie. Ondertussen zijn er wetenschappelijke bewijzen, dat meditatie deze diepe ontspanning in verbinding met concentratie bevorderd.
Als we in deze ontspanning komen, dan gaan we soort van inloggen op de Hun Yuan Qi. Dit pure Qi, dat dan ter beschikking staat stroomt daarheen waar het nodig is en zodoende disbalans opheft. Hierdoor volgt herstel. In die diepe ontspanning en concentratie kunnen we ook bewust informatie meegeven aan de Hun Yuan Qi.
Het Yi Yuan Ti es het waarnemende maar ook sturende bewustzijn in dit geheel. Door het bewustzijn (Yishi) nemen we waar en met het Qi van onze hersenen (het Yi Yuan Ti) kunnen we qi en informatie lezen, opnemen, bewaren, transformeren, loslaten en sturen.
Vooraf een belangrijk punt over informatie meegeven aan de Qi. Emotionele informatie werkt naar ervaring veel sterker dan gesproken tekst. Als iemand jou een hele fijne dag wenst, dan voel je het intenser, als die het vanuit zijn hart volledig wenst. Een groet uitgesproken in haast, onrust of onvrede heeft eerder een verstorende werking. We merken op, tekst en houding niet coherent zijn, niet in eenklank met elkaar zijn. En dan werkt de emotionele informatie die meegegeven wordt sterker door dan de worden.
Het is daarom belangrijk, dat we voor het uitspreken of denken van intenties de sfeer van vrede met wat is creëren. De rust en het vertrouwen in jezelf en het proces is vaak makkelijker op te bouwen, als we met elkaar oefenen. Daarom zijn lessen of zelfgeneesing-avonden zo fijn. Intenties voor herstel uitgesproken in wrok, onrust, zelfhaat, afgunst, angst en ook overdreven blijheid en enthousiasme zullen deze emoties krachtiger maken, omdat emoties de sterker opdrachtgevers aan de Qi zijn dan de gesproken tekst. Dan voeden we de emotie, niet het herstel. Ik kan het niet genoeg betonen: voordat je begint met opdrachten geven: breng je in ontspanning, vrede, rust en concentratie. Als dat nog niet lukt, dan geef je jezelf dit als opdracht: ontspanning, rust, focus. Als dit helemaal niet lukt, dan is het aan te raden, eerst lichamelijk te bewegen. Ga wandelen, energieke qigong oefeningen doen zo als de relax gong van master Luke Chang, of ga hardlopen als je dat prettig vind. Raak overtollige energie kwijt en adem verse zuurstof in - het beste in de natuur. Adem diep en laat de energie in je lichaam stromen. Doe dit een half uur lang voordat je met de rustige fase van diepe ontspanning en concentratie begint.

Als je dan in de diepe ontspanning en focus bent, kun je informatie meegeven: opdrachten aan het Hun Yuan Qi. Jij bent dan de programmeur van de software, die je lichaam bestuurd. Ik geef hier een paar voorbelden, hoe je jezelf met deze affirmaties kan ondersteunen.
Als je last hebben van iets, dat niet in het lichaam thuis hoort zo als toxines, dan kunnen we bewust de opdracht geven zo als: "ga weg!", "los op", "verdwijn", "verlaat dit systeem".
Bij tekorten kunnen we de intenties meegeven: "alle tekorten opgevuld" of "Qi en bloed in overvloed", "hormonen in balans"...
Als we een bepaald orgaan willen verbeteren, dan kunnen we ons hele aandacht in het orgaan verplaatsen en de opdracht geven: "gezond" of "alle functies keren terug naar normaal", "bloeddruk normaal".
Vaak helpt het, als we ons zelf iets verdiepen in het orgaan of lichaamsdeel dat zal herstellen. Neem een boek met afbeeldingen van het gezonde orgaan of kijk op internet. Wil je je beenmerk behandelen voor beter bloed, kijk dan eens bij een slager hoe beenmerg eruit ziet. Leer je lichaam kennen, bijvoorbeeld door plaatjes te bekijken, jezelf te masseren en zo voort. Het is belangrijk, dat je met het lichaam contact kan maken. Het met je bewustzijn doordringen. De ademhalingstechniek van Wim Hof (Iceman) is hiervoor een uitstekende techniek.
Hoe het lichaam dan het herstel voor elkaar krijgt, dat hoef je niet zelf uit te vogelen. Het lichaam is oneindig intelligent. Het regelt - ook loopt er misschien op dit moment niet alles naar behoren - toch regelt het miljoenen functies elk seconde tegelijk.
En daar hoeven we niets verder voor te doen. Het proces van herstel gaat het lichaam nu ook van zelf regelen. Misschien merk je op, dat je trek krijgt in ander voedsel. Misschien verkrijg je opeens inzichten in leefpatronen die de gezondheid in de weg staan. Het zou kunnen, dat je lichaam reacties laat zien.
Een van mijn cursisten kreeg een zwarte tong. Gelukkig was zij zelf opgeleid therapeute in TCM en zij wist, dat dit een ontgiftingsverschijnsel was. Zij was zo blij! Want zij wist, dat dit van een medicijnen kuur was, die zij regelmatig als kind had gekregen. Zij wist, dat ze deze medicijnen nog moest ontgiften en had dit als opdracht gegeven. Hoe het lichaam dat ging doen, had zij niet bedacht. Dat deed het lichaam zelf. Door haar opleiding wist zij wel, dat dit een van de mogelijke manieren was. En het gebeurde nu. Zij was heel blij!